Razpis nagrade Marjana Rožanca za področje športa v MOL za 2021

Mestna občina Ljubljana je objavila razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za leto 2021, najvišjih priznanj na področju športa v Mestni občini Ljubljana. Predloge zbiramo do 2. novembra 2021.

Rožančeve nagrade lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva.

Podelili bodo največ 4 nagrade, in sicer nagrade za izjemen športni dosežek v preteklem letu (šteje se obdobje od 31. oktobra lani do 31. oktobra letos) ter nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, ki jo prejme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Razpis je objavljen na www.ljubljana.si, za informacije pa pokličite na Oddelek za šport MU MOL, 01 306 46 03.