Tudi letos smo zavarovali več kot 800 trenerjev

Športna zveza Ljubljane in Zavarovalnica Triglav d. d. že več kot desetletje, ob začetku vadbene sezone, ponudita klubom, društvom in zavodom, članom ŠZL, ugodno zavarovanje odgovornosti vaditeljev in trenerjev.

Zavarovanje odgovornosti vaditeljev krije odgovornost za škodo zaradi poškodovanja tretjih oseb (vadečih) t.j. telesnih poškodb, okvar zdravja ali smrti, ter škodo na stvareh, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancem zaradi nesreče. Zavarovana je poklicna odgovornost športnih vaditeljev za vadbo.

Glede na odziv društev in trenerjev zavarovanje predstavlja pomembno ponudbo Športne zveze Ljubljane svojim članom, klubom in društvom.

V preteklem letu smo zavarovali več kot 800 trenerjev in to številko smo dosegli tudi letos.