Razpis za štipendije za športnike za šolsko in študijsko leto 2021/22

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami bodo morali kandidati elektronsko oddati najkasneje do 5.10.2021, do 23.59.

Več o vsebini in postopku razpisa preberite na www.olympic.si.