Bon21

Vlada RS je julija letos sprejela ukrep, ki uvaja tako imenovan BON21, to je bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi. Med poslovnimi subjekti, ki so upravičeni do uveljavitve nadomestila iz naslova vnovčenih bonov, so tudi poslovni subjekti, ki opravljajo kot glavno dejavnost po SKD eno izmed naslednjih:

  • 93.120 – Dejavnosti športnih klubov
  • 93.130 – Obratovanje fitnes objektov
  • 93.190 – Druge športne dejavnosti

Menimo, da gre za pomembno priložnost, da naša športna društva pridobijo sredstva iz tega naslova za kritje vadnin, članarin ter drugih športnih storitev.

Podrobne informacije preberite na www.fu.gov.si.