Izredna skupščina ŠD Trnovo

Na izrednem občnem zboru Športnega društva Trnovo, sklicanega s strani članov t. i. Civilne iniciative, so člani z večino krepko čez petdeset odstotkov, potrdili predloge in načrte vodstva ŠD Trnovo. Tako so zavrnili predloge in stališča t. i. Civilne iniciative, ki so v zadnjem času tako v javnosti kot v samem društvu večkrat delovali z neresnicami, podtikanji, ultimati ter tako oteževali delovanje društva.

Na izredni občni zbor Športnega društva Trnovo dne 18. 8. 2021, je bil sklican na zahtevo t. i. Civilne iniciative s podpisanim Vidom Lenardom, kot so zapisali “Menimo, da je izredni zbor društva potreben zaradi problematike, na katero smo vztrajno opozarjali od zadnjega rednega občnega zbora društva dne 28. 4. 2021.”
Na izrednem občnem zboru je bila prisotna več kot polovica glasov, potrebnih za odločanje. Člani ŠD Trnovo so nasprotno z željami t. i. “Civilne iniciative” krepko čez 50 % glasov podprli predloge in načrte vodstva ŠD Trnovo, ki jih je predstavil predsednik društva Janez Ovsenik.

Spomnil je, da je sedanja ekipa društvo prevzela v stanju propada, ga izvlekla iz rdečih številk in vztrajno poskušala najti rešitev za obnovo zelo dotrajanega Telovadnega doma Cirila Staniča oz. celotnega športnega parka. Žal je zaradi vztrajanja na obstoječem OPPN s strani občine in zahtevanih podzemnih garaž oteženo nadaljnje iskanje rešitev, zato je občni zbor potrdil sklep, da prekine pogodbo o stavbni pravici med društvom in Trnovček d.o.o., skladno s pogodbenim določilom o neizvedeni investiciji.
Vodstvo ŠD Trnovo bo nadaljevalo prizadevanja za obnovo telovadnega doma oz. športnega parka kot celote v skladu z obstoječo zasnovo. Zato so člani društva z veliko večino potrdili načrte vodstva in sprejeli sklep, da Izredni občni zbor potrdi programsko zasnovo iz obstoječega OPPN in vodstvu nalaga poiskati rešitev za prenovo OPPN v smeri ukinitve podzemnih parkirnih mest bodisi z MOL oz. drugim zainteresiranim investitorjem«.

ŠD Trnovo, ki nima nobenih dodatnih javnih virov, svoje prihodke črpa iz naslova tržnih programov, ki pa so zaradi epidemije bili zelo zmanjšani, prav tako se pričakujejo nove omejitve v četrtem valu. Zato je bil sprejet sklep, da Izvršni odbor društva v skladu s statutarnimi pravili društva poišče možnosti za nadomestilo izpada prihodkov iz naslova Tržnih programov«.
Izvršni odbor je v prejšnjem letu tudi z donacijami članov IO pokrival manjkajoča sredstva za delovanje društva.

Več informacij je dostopnih na spletni strani društva www.sd-trnovo.si/novice