Veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je podaljšana

Vlada RS je 15. 7. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Prav tako je podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitev Vlade je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 114/21 (www.uradni-list.si) in je začela veljati s 16. 7. 2021. Veljavne omejitve so podaljšane do vključno 25. 7. 2021.

Opozoriti je treba na spremembo pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Od 15. 7. 2021 dalje je vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu možen samo ob izpolnjevanju pogojev PCT. Za povratek športnikov in strokovnih delavcev v športu iz držav, ki niso na seznamu držav z katerih se upoštevajo potrdila/dokazila o izpolnjevanju pogojev PCT, na Direktoratu za šport še vedno izdajamo potrdila o vstopu v državo pod posebnimi pogoji.
(Vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2542).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.