Skupščina ŠZL je potrdila lanska poročila in letošnje načrte

Jubilejno 30. sejo skupščine Športne zveze Ljubljane smo 1. junija pripravili v veliki sejni dvorani ljubljanskega Magistrata. Seje se je udeležilo 36 delegatov (od 51), kar pomeni, da je bila udeležba glede na delegatski ključ 70,6 odstotna. Prisotni so bili tudi zainteresirani predstavniki društev, članov Športne zveze Ljubljane, ki po omenjenem ključu niso nosilci.

Poleg predsednika ŠZL mag. Janeza Sodržnika, je prisotne pozdravil tudi tokratni gostitelj, ob odsotnosti župana je bil to podžupan Dejan Crnek.

Skupščina je soglasno potrdila in sprejela vsa predstavljena poročila za leto 2020 in program ter finančni načrt za 2021.

Vprašanjem in pobudam, ki niso bile neposredno povezane z delovanjem ŠZL, je bila namenjena zadnja točka “razno”. V njej sta bili izpostavljeni dve temi: “uporabnikom neprijazno” razpisno aplikacijo Oddelka za šport Tendee ter problematiko lastništva zunanjih površin Športnega društva Trnovo. Glede prvega vprašanja sta podžupan Dejan Crnek in sekretar ŠZL Aleš Remih pojasnila zakonske podlage, ki Oddelku za šport ne dajejo prostih rok pri zahtevah o poročanju in dokazovanju porabe, na razpisih odobrenih sredstev. Športna zveza Ljubljane se je zavezala, da bo konkretne predloge, ki jih bo prejela, posredovala Oddelku za šport. Naloga ŠZL je tudi organizacija sestanka z Oddelkom za šport. Pojasnilo je v zvezi z drugim vprašanjem podal podžupan, ki je povedal nekaj zgodovinski dejstev o objektih in površinah ŠD Trnovo: nacionalizaciji, denacionalizaciji, nato lastništvu ŠUS in prenosu lastništva objekta s ŠUS-a na ŠD Trnovo, ki je sedaj lastnik in upravitelj teh objektov. Je pa podžupan še dodal, da je bil pri županu sestanek na to temo s civilno iniciativo, kjer je bilo dogovorjeno o nadaljevanju pogovorov in iskanju ustreznih rešitev.