Omejitve pri izvajanju športnih programov

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji,  dne 27. 5. 2021 sprejela dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti. Spremembe in dopolnitve odlokov so objavljene v Uradnem list RS št. 85/21 iz dne, 27. 5. 2021.

Nove omejitve začnejo veljati z 28. 5. 2021 in veljajo do vključno 6. 6. 2021.

Povzetek novosti, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povzeli v dopisu.

MIZŠ v Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov izpostavlja naslednje novosti:

  • določena je obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce športnih tekmovanj, ne glede na to ali se športno tekmovanje odvija v zaporih prostorih ali na odprtem,
  • za gledalce, ki še niso dopolnili 15 let in se tekmovanj udeležujejo z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki ni potrebno izpolnjevanje pogoja PCT,
  • organizator športnega tekmovanja je dolžan zagotavljati spoštovanje omejitev iz odloka s strani gledalcev skladno z navodili ministrstva, pristojnega za šport (navodila so objavljena na spletni strani www.gov.si).

V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 izpostavljajo naslednje novosti:

  • med izjemami, ki lahko vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika,
  • na vseh mejnih prehodih se priznajo negativni PCR testi in dokazila o preboleli bolezni iz Republike Srbije (do sedaj so se priznala le omenjena dokazila na mejnih prehodih na letališčih).

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS na podstrani www.gov.si.