Ne spreglejte novih razpisov za šport

Športna unija Slovenije je razpisala štiri razpise za sofinanciranje izvedbenih vsebin znotraj programov Slovenija v gibanju, Zdrava vadba, Vadba za zdrav hrbet in Aktivno staranje.

Slovenija v gibanju združuje športnorekreativne prireditve in redne vadbe. Poleg sofinanciranja strokovnega kadra in najema športnih objektov lokalnim izvajalcem nudi strokovno, organizacijsko in promocijsko podporo. Preberite razpis in izpolnite prijavnico.

Vadba za zdrav hrbet je namenjena odraslim in starejšim ljudem z različno stopnjo telesne pripravljenosti in športnimi predznanji. Tudi tu sta na voljo razpis in prijavnica.

Cilj programa Zdrava vadba je vključitev telesno nedejavnih in manj dejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki zahtevajo osnovno stopnjo telesne pripravljenosti. Objavljajo razpis in prijavnico.

Zadnji razpis pa želi sofinancirati redno telesno vadbo za starejše v okviru projektov, ki jih opredeljujejo v razpisni dokumentaciji, prijavite pa se s prijavnico.