Organiziranje javnih shodov in javnih prireditev

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in shodih, kamor sodijo tudi športna tekmovanja tako rekreativna kot tudi tekmovanja namenjena registriranim športnikom nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje.

Organizator javne prireditve in shoda, kamor sodijo tudi vsa športna tekmovanja mora pred pregledom vloge za izdajo pozitivnega mnenja plačati 30 EUR. Vlogo za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju lahko oddate na naslednji povezavi https://anketa.nijz.si/vloga-mnenje. Pojasnilo NIJZ glede izdajanja mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev si lahko ogledate na povezavi https://www.nijz.si/sl/pojasnilo-nijz-glede-izdajanja-mnenj-za-organiziranje-javnih-shodov-in-javnih-prireditev.