Sproščanje vseh športnih tekmovanj in vnovična prisotnost gledalcev na tekmovanjih

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z novim odlokom se sproščajo vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjihob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja.

Proces športne vadbe je dovoljen športnikom, ki jih določa Zakon o športu, mora pa se izvajati v varnih vadbenih skupinah.

Športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj in udeležba gledalcev na tekmovanjih, pri čemer so določeni pogoji za udeležbo (negativni test na virus SARS-Cov-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ni starejši od 72 ur). Z odlokom je natančno določeno, kdaj testa ni potrebno opraviti in sicer če je oseba virus covid-19 prebolela oziroma če je bila proti virusu cepljena. Prisotnost gledalcev je dovoljena do 50 odstotkov kapacitete sedišč.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Odlok bo začel veljati 17. maja in bo veljal do vključno 23. maja 2021.