Svetovni dan gibanja

Poženimo telo v gibanje in sprostitev: tudi narava nam v brezplačno uporabo ponuja svoje poti, hribe in gozdove!

10. maja obeležujemo svetovni dan gibanja. Ob tem dnevu se še toliko bolj zavedamo pomena gibanja pri ohranjanju našega zdravja. Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva tako na telesno kot tudi duševno zdravje in kakovost življenja. Prav tako pa vpliva tudi na prevalenco kroničnih nenalezljivih bolezni kot so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen in rak kot tudi na dejavnike tveganja (zvišan krvni tlak, zvišan krvni sladkor in debelost). Kronične nenalezljive bolezni tako predstavljajo skoraj polovico splošnega globalnega bremena bolezni.

Več preberite na www.nijz.si.