Prostovoljstvo v športnih organizacijah

Prostovoljstvo je gonilo delovanja nevladnih organizacij v Sloveniji. Enako je tudi v športnih organizacijah, kjer velika večina športnih društev in klubov deluje na popolnoma prostovoljni osnovi. Leta 2011 je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu (ZProst, Ur. l. RS, št. 10/2011 in 16/2011-popravek), ki bi naj formalno uredil to področje in tudi omogočil prostovoljnim organizacijam določene spodbude, da bi se tovrstno delovanje še razvijalo. Na žalost je veliko od tega ostalo samo pri lepih željah in namenih.

Olimpijski komite Slovenije želi, skupaj s svojimi zvezami in organizacijami (tudi s Športno zvezo Ljubljane), na tem področju narediti določene korake naprej, da bi prostovoljnim športnim organizacijam poenostavili delovanje in še spodbudili tovrstni način delovanja. Za pripravo izhodišč in plemenitenje prostovoljstva pa potrebujemo čim boljše podatke s terena, zato se na vas obračamo s prošnjo, da izpolnite vprašalnik.