Predlog Etičnega kodeksa slovenskega športa

Olimpijski komite Slovenije je na predlog Komisije za etična vprašanja potrdil predlog Etičnega kodeksa delovanja v športu in sklenil opraviti javno razpravo o predlogu kodeksa, s katero bi želeli priti do rešitve, ki bo slovenskemu športu kar najbolj ustrezala. Javna razprava bo trajala do 21. maja, o dopolnjenem predlogu iz razprave naj bi nato junija sklepala tudi skupščina OKS – ZŠZ. K sodelovanju v javni razpravi so vabljeni vsi deležniki v slovenskem športu kamor spadajo športniki, njihovi spremljevalci, strokovni delavci v športu, sodniki, organizatorji tekmovanj, športni funkcionarji in strokovno organizacijski delavci (prostovoljni, honorarni in profesionalni), športne organizacije, podporniki športa, zaposleni in vsi ostali, ki delujejo v slovenskem športu. 
 
Besedilo predloga Etičnega kodeksa preberite na www.olympic.si.
 
V zvezi s sprememanjem Etičnega kodeksa slovenskega športa v četrtek, 13. maja, ob 17. uri pripravljajo video posvet, ki se ga lahko udeležite preko aplikacije Microsoft Teams.
 
Več o temi preberite na www.olympic.si.