Sproščanje ukrepov tudi na področju športa

Vlada je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prinaša sproščanje tudi na področju športa.

Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami, dovoljene prireditve do deset ljudi

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.

Zbiranje do deset ljudi

Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Dovoljeni shodi in prireditve do deset ljudi

Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih).

Upoštevati je treba naslednje omejitve:

  • število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev,
  • število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 10 udeležencev,
  • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
  • v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

Odpravljena prepoved prehajanja med regijami

Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve