Anketa o nasilju v športu

Nasilje, nestrpnost in diskriminacija v športu – tabu tema, ki jo želimo aktivno nagovoriti ter tako sprožiti družbene spremembe in zagotoviti bolj varno športno okolje; bolj strpno družbo na splošno.

Problematike so se lotili tudi v Športnem društvu Gib, kjer vabijo k sodelovanju v anketi, s katero boste pomagali pri raziskavi, ki je del EU projekta »SONKEI – Respect in Sport, Respect in Life«, katerega namen je boj proti nasilju, nestrpnosti in diskriminaciji v športu (več tukaj).

Z raziskavo želijo pridobiti realen vpogled v aktualno stanje glede nasilja v športu, zato potrebujejo odgovore zaposlenih v športnih organizacijah, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov, športnikov in njihovih staršev.

Odgovori bodo anonimni in uporabljeni izključno za pripravo izobraževalnega pripomočka, katerega cilj bo ozaveščanje in  preprečevanje nasilja in nestrpnosti z izobraževanjem, spodbujanjem vrednot spoštovanja, poguma, enakosti spolov, vključenosti in nenasilja.