Zbirajo ideje za projekt Zunaj

V Ljubljani že tretje leto zapored poteka projekt Zunaj, katerega osnovni namen je spodbuditi prebivalce, da sami uredijo kotičke v njihovi okolici, ki jih najbolje poznajo. Zunaj je projekt Mestne občine Ljubljana, ki ga letos koordinira Pazi!Park, pobude za letošnje akcije je mogoče oddati od 8. marca do 8. aprila.

S projektom Zunaj prebivalce spodbujajo k aktivnemu urejanju javnega prostora in podpiramo majhne lokalne akcije, s katerimi lahko sami izboljšamo okolico in predstavljajo korist za skupnost. Skupno vsem akcijam je, da jih predlagajo ter izpeljejo posamezniki skozi delovno akcijo širše skupnosti ter so upravičeni do kritja materialnih stroškov do višine 800 evrov ter do mentorskega vodenja. V letu 2021 bo izbranih 12 pobud.

Podrobnosti dobite na www.pazipark.si.