Posvetovalna delavnica o digitalizaciji nevladnega sektorja

Slovenska filantropija vabi na spletni posvet o razvojnih prioritetah in praktičnih potrebah nevladnih organizacij (torej tudi športnih društev in klubov) na področju digitalne preobrazbe, ki bo potekala v petek, 26. marca 2021, od 10. do 12. ure.

V času epidemije koronavirusa smo se tudi v nevladnih organizacijah soočili z izzivom, kako v spremenjenih razmerah delovati naprej in zagotoviti svoje storitve uporabnikom. Povečale so se potrebe po delu in komunikaciji na daljavo, ki so za številne nevladne organizacije pomenile nove izzive v povezavi z dostopnostjo, uporabo in razumevanjem digitalnih tehnologij. Marsikje so se razkrile vrzeli v digitalnih kompetencah zaposlenih in prostovoljcev v nevladnem sektorju. Potrebne so bile organizacijske prilagoditve na digitalno poslovanje in delovanje.

Evropska unija je postavila tako imenovani digitalni prehod med nosilne razvojne prioritete. Zato je pomembno, da tudi nevladne organizacije izkoristimo priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija za naše delovanje in razvoj.

Slovenska filantropija želi s posvetom okrepiti zavedanje nevladnih organizacij o pomenu digitalne preobrazbe, ugotoviti izzive in potrebe nevladnih organizacij pri uporabi digitalnih tehnologij in pridobivanju digitalnih kompetenc in pripraviti priporočila za digitalizacijo nevladnih organizacij.

Izpolnite kratek vprašalnik o potrebah nevladnih organizacij v povezavi z digitalnimi tehnologijami. Rezultati vprašalnika bodo vključeni v vsebinski okvir delavnice.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijavite pa se do vključno 24. marca preko spletnega obrazca. Povezavo do spletne video konference bodo prijavljeni udeleženci prejeli dan pred dogodkom.

Dodatne informacije: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.