Gibalna rehabilitacija za preprečevanje posledic Covid-19

Visokošolski zavod Fizioterapevtika vabi na simpozij o gibalnih posledicah Covida-19, ki bo potekal na daljavo v petek, 7. maja in v soboto 8. maja. Namen dogodka je delitev znanja, s posebnim poudarkom združevanja medicinske in zdravstvene stroke, prenosu znanja iz znanosti v prakso, ter prenosu znanja na mlade.

Simpozij bo vključeval kratka predavanja (7 min), daljša predavanja (20 min) in tiskane objave prispevkov v Zborniku. Na voljo bo tudi možnost objave recenziranih člankov v številki revije Physis, Journal of Physical Culture and Rehabilitation, z naslovom Telemedicine.

Predavanja bodo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

K sodelovanju so vabljeni tudi športni strokovnjaki, udeležbo pa do konca maarca najavite po e-pošti fizio@fizioterapevtika.si, podrobnosti o seminarju pa preberite na www.fizioterapevtika.si.