Tolmačenje Zakona o javnih zbiranjih v povezavi z odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Olimpijskemu komiteju Slovenije posredovalo pojasnilo glede obveznosti prijave športnih tekmovanj pri policiji oziroma pridobitvijo dovoljenj za izvedbo športnih tekmovanj pri Upravnih enotah. Ministrstvu za notranje zadeve oziroma Direktoratu za upravne notranje zadeve je MIZŠ zastavili naslednje vprašanje:

Ali so – glede na veljavne omejitve iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) na področju organizacije športnih tekmovanj – organizatorji športnih tekmovanj dolžni opraviti prijavo športnega tekmovanja na način, kot to opredeljuje Zakon o javnih prireditvah?

Vas zanima odgovor? Preberite ga na www.olympic.si.