Poziv za sofinanciranje projektov

Ministrstvo za javno upravo je 5. marca objavilo Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA.

Ministrstvo s pozivom spodbuja povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in krepi njihove operativne zmogljivosti.

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih EU ali na razpisih Urada za finančni mehanizem za leto 2021, znaša 1.500.000 EUR.

Rok za prijavo je 9. april 2021.

Besedilo poziva in obrazce za prijavo najdete na www.gov.si