In memoriam: Božidar Alič – Božo, častni član AMD Slovenija avto

AMD Slovenija avto vsem športnikom in športnim delavcem, prijateljem in sodelavcem sporočamo, da je v 92. letu starosti umrl Božidar Alič – Božo.

Božidar Alič je bil najbolj zaslužen, da je bilo leta 1974 ustanovljeno Avto moto društvo Slovenija avto. Vodil je iniciativni odbor za ustanovitev našega društva ter je bil  tudi njegov prvi predsednik. Pri tem je izhajal iz izhodišča, da mora društvo sloneti na dveh temeljnih dejavnostih: na avto in moto športu s podporo gospodarstva in na prometni varnosti ter pomoči na cesti. Zato se je društvo takoj vključilo v Avto moto zvezo Slovenije ter v takratni občinski in mestni svet za področje preventive in varnosti v cestnem prometu. Skupaj z drugimi ustanovnimi člani društva in sodelavci iz podjetij Slovenija avto in Saturnus, je začel načrtovati Rally Saturnus. Ta avto športna prireditev se je po njegovih velikih zaslugah odvijala vse do leta 2014, in je bila, vse do dan danes, največja avto športna prireditev na slovenskem.

Po prenehanju predsedovanja društva, je ostal vse doslej aktiven član raznih njegovih organov, v tekočem mandatu pa je bil predsednik častnega razsodišča našega društva. V letih 1987 – 1991, je bil tudi član predsedstva AMZS.

Za svoje društveno delo, je med drugim v letu 1988 prejel, plaketo Mestne zveze organizacij za tehnično kulturo, leta 1995 postal častni član AMD Slovenija avto, istega leta pa je s strani Avto-moto zveze Slovenije, prejel zlato odlikovanje. Leta 2011 je prejel priznanje za življenjsko delo, ki ga podeljujeta volonterskim delavcem, na področju športa, Športna zveza Ljubljane in Mestna občina Ljubljana.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je po sklepu skupščine mesta Ljubljana predsednikoval  Odboru za izgradnjo STKL (Stadion tehnične kulture Ljubljana), ki naj bi nastal na širšem območju sotočja Save in Ljubljanice. Z njegovo izgradnjo naj bi bilo uresničeno zadovoljevanje potreb in interesov vzgoje voznikov motornih vozil in njihovega športnega ter rekreacijskega udejstvovanja. Vedno je bil pobudnik uresničevanja splošnega smotra: dirka naj se na organiziranih tekmovališčih in ne na cesti oz. v javnem prometu. Uresničitev zasnovanega projekta, tega nadvse potrebnega objekta, je na žalost še dan danes neuresničena. Tako Slovenija, ena redkih članic razvite Evrope, še vedno ostaja brez avto – moto tekmovališča.

Božovo sodelovanje v društvenem življenju ponazarja tudi organizacijski razvoj AMD Slovenija avto. V prvem letu po ustanovitvi, je društvo štelo 214 članov, sedaj pa že preko 4.300 članov. Licencirani vozniki – avto športniki so v 46. letnem neprekinjenem delovanju društva, osvojili 132 naslovov državnih in pokalnih prvakov.

Vsi ti rezultati povedo, koliko volonterskega dela in naporov je bilo vloženo, da se jih doseže. In Božov prispevek k temu je bil neprecenljiv. Zato bo za njim ostala velika vrzel v našem društvu.

Slava njegovemu spominu.