Spremembe pri donaciji dohodnine

Nevladne organizacije bomo po novem upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. Gre za ukrep, ki ga je določil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, poznan tudi kot #PKP7, veljal pa bo trajno.

Do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine bodo nevladne organizacije upravičene že za odmerno leto 2020. To pomeni, da bodo nevladne organizacije lahko povišanja donacij deležne že pri nakazilu v letu 2021.  

Novosti je nekaj, med drugim tudi nekaj datumov: do donacij za leto 2020 (izplačanih v letu 2021) bodo upravičene tudi tiste nevladne organizacije, ki bodo status organizacije v javnem interesu pridobile vsaj do 31. marca 2021 (na primer šele februarja 2021) pod pogojem, da je nevladna organizacija obstajala vsaj od 31. decembra 2019 in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. druga pomembna sprememba datuma pa je povezana z oddajo donacije: člani in podporniki se za donacijo dela dohodnine za leto 2020 lahko odločijo še do 31. maja 2021 (velja izjemoma le letos!). Postopek jim lahko olajša naša 0,5 aplikacija – s starim imenom, a vedno aktualno vsebino ali obrazec Olimpijskega komiteja Slovenije www.olympic.si/podarim.

Če je do sedaj veljalo, da se lahko donacija nameni le petim organizacijam, po novem to ne velja več. Zavezanci bodo lahko določili do največ 10 organizacij, pri čemer morajo vsaki nameniti najmanj 0,1 odstotek dohodnine.

Spremenil pa se je tudi rok za nakazilo donacij nevladnim orgnizacijam. Tako po novem  velja, da bo FURS zbrane zneske donacij nakazal nevladni organizaciji do 30. septembra oziroma do 31. januarja v letu, ki sledi odmernemu letu za dohodnino.