Poročanje o delovanju v javnem interesu na področju športa

Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18) v 11. členu določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa, do 31. marca predloži dokazila ministrstvu, ki ji je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu.

Organizacije, ki ste pridobile status na področju športa do 31.12.2019, morate najkasneje do 31.3.2021, v elektronski obliki po e-pošti gp.mizs@gov.si ali fizično po pošti (na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana) posredovati podatke:

A)

ali B)

  • dokazilo (sklep/pogodbo), da je bila organizacija v predhodnem letu (2020) izbrana (sofinancirana) na državni ravni, lokalni ravni ali s strani Fundacije za šport.

ORGANIZACIJAM, KI SVOJE OBVEZNOSTI NE BODO IZPOLNILE, BO STATUS ODVZET.

Vsa dodatna navodila ter obrazci so na voljo na strani Direktorata za šport.