Vpis v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih športnih delavcev

Športna društva in klube pozivamo, da svoje strokovne delavce, ki opravljajo delo na področju športa svoje športne trenerje, vaditelje in inštruktorje čim prej vpišejo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.  Vlogo z dokazili (izpolnjen obrazec, ki je v prilogi, kopija diplome o izobrazbi s športne smeri oziroma diplomo o strokovni usposobljenosti s področja športa in kopijo osebnega dokumenta) posredujte na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana ali pa vlogo z dokazili pošljete preko elektronskega naslova gp.mizs@gov.si . Ostale informacije in pogoje si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  https://www.gov.si/zbirke/storitve/napredovanje-v-naziv-strokovnih-delavcev-v-sportu/  .

Društva in klubi, ki kandidirajo na javnem razpisu letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2023, ki ga je razpisala Mestna občina Ljubljana, bodo morali imeti vse svoje športne delavce, vaditelje, trenerje ali  inštruktorje vpisane v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih športnih delavcev. Brez vpisa v Razvid strokovno izobraženih in usposobljenih športnih delavcev, vaditelji, trenerji ali inštruktorji ne bodo smeli izvajati športne vadbe. Če vlogo pošljete preko elektronskega naslova boste prejeli povratnico »POVRATNICA: V zvezi z dokumentom  Vloga za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu«, to shranite saj vam lahko služi kot dokaz, da ste vlogo oddali oziroma jo lahko kot dokazilo pripnete v razpis MOL-a.

Naj še spomnimo, da strokovni delavci, ki so pridobili usposobljenost prve stopnje v skladu s starim Zakonom o športu (do junija 2017), ti se ne vpisujejo v Razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, saj morajo po pogojih novega Zakona o športu nadgraditi usposobljenost do nove 1. stopnje usposobljenosti.  S staro 1. stopnjo usposobljenosti lahko Strokovni delavci opravljajo strokovno delo v športu, le še do 24. 6. 2020.