Izid knjige “Athletes friendly education”

Eden izmed pomembnih intelektualnih učinkov Evropskega projekta Athletes Friendly Education – AFE, je znanstvena monografija, ki je pri založbi Verlag Dr. Kovač v Hamburgu izšla z naslovom »Athletes Friendly Education«. Avtorji monografije so: red. prof. dr. Marko Ferjan, red. prof. dr. Iztok Podbregar, izr. prof. dr. Polona Šprajc, red. prof. dr. Eva Jereb (vsi redni/izredni profesorji Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede) in Petra Robnik (vodja Kariernega centra za športnike na OKS-ZŠZ in članica Strokovnega sveta Vlade RS za šport). Recenzenta znanstvene monografije sta bila red. prof. dr. Edvard Kolar (redni profesor Univerze v Mariboru Fakultete za organizacijske vede, predsednik Uprave športne Loterije, d.d. in član Strokovnega sveta Vlade RS za šport) in red. prof. dr. Maja Zalaznik (redna profesorica Ekonomske Fakultete Univerze v Ljubljani in nekdanja Ministrica za izobraževanje, znanost in šport v RS).

”V knjigi avtorji na osnovi znanstvenih spoznanj in izkušenj iz prakse izpostavljajo nekatere vidike, katere je v šolah in na fakultetah potrebno upoštevati pri delu z vrhunskimi športniki, kot npr. vidik sistemskih rešitev na ravni države, pomen evalvacij izobraževalnih ustanov, zavzetost dijakov in študentov, pomen e-izobraževanja za vrhunske  športnike, primernost koncepta učeče se organizacije za delo s športniki in vpliv prilagoditev kurikuluma pri posameznih predmetih. Delo s študenti športniki ni industrija. Zato v knjigi avtorji ne ponujamo receptov, ker recepti za delo s športniki ne obstajajo. Vsebino knjige je potrebno razumeti kot nabor vsebin, o katerih je dobro razmišljati, kadar delamo z dijaki oziroma študenti športniki.‟

Več preberite na www.olympic.si.