Sto let Turistovskega kluba Skala

»2. februarja 1921 je v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor Turistovskega kluba Skala. Ta se je na občnem zboru 14. novembra 1940 preimenoval v Alpinistični klub Skala, banska uprava Dravske banovine pa je to spremembo potrdila 7. februarja 1941. 28. septembra 1995 je bil kot moralni naslednik ustanovljen Slovenski gorniški klub dr. Henrik Tuma, 23. junija 1997 pa še današnji Slovenski gorniški klub Skala – zveza gorniških klubov.«

Tak je zapis v letošnjem Zborniku Slovenskega gorniškega kluba Skala, ki je pred stoletjem zrastev iz družine idealističnih, celo romantičnih, v gore zaljubljenih rosno mladih ljudi. V obdobju med obema vojna je nastala močna organizacija – Turistovski kljub Skala, ki je pomenila začetek organiziranega slovenskega alpinizma. Obdobje delovanja Skale velja za eno najbolj vsestransko bogatih v slovenski planinski – gorniški zgodovini. Skrbeli so za plezanje in alpinistiko, smučanje in sankanje, za kulturno dejavnost, gradnjo zavetišč, markiranje poti in reševanje ponesrečencev, pa tudi za razvedrilo in izlete.

Vse najboljše!