Skrivnosti, ki bi jih moral poznati vsak starš in trener

Samo Masleša, doktor kinezioloških znanosti, je predstavil nov, inovativen program Genius safe motor program (GSMP) oziroma Genialni varni gibalni program, ki predstavlja dopolnilne športne dejavnosti otrok in mladine ter nove poglede na telesno pripravo vrhunskih špornikov. 
 
Temelji na dognanjih neuroznanosti, ki je posredovana po načelih sodobne pedagogike, izkušnjah nekaterih najboljših svetovnih športnikov, raziskovalnem in trenerskem delu v številnih športih, od drugih programov pa se razlikuje predvsem po koncentričnem pristopu k podajanju osnovnih gibalnih skupin znanj, implicitnem učenju, osredotočenju na rezultat ter sproščenem vzdušju.

Podrobnosti si preberite na www.gsmp.si.