Razlaga nakupa hitrih testov in sofinanciranje stroškov izvedbe PCR testiranja na COVID-19

Povračilo stroškov testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenci do izplačila pomoči so nacionalne športne zveze nosilke uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Zahtevek za povračilo stroškov naj temelji na stroških testiranj nastalih do 31.1.2021. Oddaja zahtevka prek sistema informacijskega sistema FURS eDavki (https://edavki.durs.si/). Naziv obrazca s katerim se odda zahtevek je NF-HitriTesti (Izjava za izplačilo pomoči za teste na virus SARS-CoV-2).

Zahtevek je potrebno oddati do vključno 30.1.2021.

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev, lahko izvaja FURS, ki za postopek nadzora smiselno uporabi zakon, ki ureja davčni postopek. Upravičenec, ki bo uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov in PCR testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

MIZŠ je v okviru PKP8 predlagal spremembo oz. dopolnitev določb 122. in 123. členu PKP7 na način, da se veljavnost Začasnega ukrepa na področju športa podaljša do 31.12.2021.