Razpis spletnega tečaja obveznih vsebin 1. in 2. stopnje

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017. Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom), trajal pa bo od 1. do 9. marca.

Razpis preberite na www.fsp.uni-lj.si, kjer se tudi prijavite.

Razpisujejo tudi spletno usposabljanje za delo v športu 2. stopnje po ZŠpo-1 za vse panoge. Tečaj bo prav tako izveden preko Zooma, in sicer med 10. in 17. februarjem.

Razpis objavljajo na www.fsp.uni-lj.si.