Športnik leta Ljubljane 2020: priznanja amaterskim športnim delavcem

Športna zveza Ljubljane, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, običajno decembra pripravi tradicionalno slavnostno prireditev »Športnik leta Ljubljane». Na njej podeli priznanja najboljšim ljubljanskim športnicam, športnikom, ekipam, trenerjem, amaterskim delavcem, društvom in drugi zaslužnim, ki so svojimi dosežki ali dolgoletnim delom pripomogli k večji prepoznavnosti Ljubljane, kot športnega mesta. Prireditev »Športnik leta Ljubljane 2020» bomo, zaradi trenutnih razmer, predvidoma izvedli v drugi polovici februarja 2021. O točnem datumu vas pravočasno obvestimo.

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj zaslužnim amaterskim športnim delavcem in delavkam, Športna zveza Ljubljane podeli priznanja tistim, ki svoj prosti čas posvečajo razvoju športa v svojem društvu in Ljubljani, pa za svoje uspešno in dolgoletno delo niso plačani. Posamezniki lahko priznanje prejmejo za uspešno delo na raznih področjih aktivnosti, ki so sestavni del razvoja oziroma delovanja društva in sicer za večletno neprekinjeno uspešno delo:

  • za vsaj 10-letno uspešno delo
  • za vsaj 20-letno uspešno delo
  • za vsaj 30-letno uspešno delo
  • za življenjsko delo

Priznanje prejmejo posamezniki in posameznice za neprekinjeno uspešno delo:

  • za posebno uspešno delo z otroki in mladino,
  • za daljše strokovno delo na področju strokovne publicistike,
  • za neprekinjeno delo v društvu ali v telesih društva,
  • za izjemne uspehe pri vzgoji strokovnih kadrov,
  • za posebne zasluge – uspehe pri izgradnji oz. vzdrževanju objektov in opreme.

Če je v vaši organizaciji tak amaterski delavec, izpolnite prijavnico s kratko obrazložitvijo o amaterskem delu kandidata in obrazec pošljite najkasneje do 10. januarja 2020 na naš naslov ali na elektronski naslov info@szlj.si.

Ne pišite o morebitnih športnih dosežkih kandidata/ke, ampak le o njegovem amaterskem delu. Predlagajte le eno osebo!