Slovenski šport je pripravljen na povezovanje

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je s partnerskimi organizacijami, med katerimi so poleg športnih tudi ugledna akademska okolja, izpeljal 15. kongres športa za vse. Udeleženci kongresa, 442 jih je sodelovalo, menijo da bi šport moral biti del rešitve za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, saj slovenski šport zna in zmore prilagoditi izvajanje športne vadbe zahtevni zdravstveni situaciji, ki je globalna. Ob tem pa je pomembno tudi sporočilo kongresa, da si športna stroka želi povezovanje z drugimi dejavnostmi in se zaveda priložnosti, ki jih razvoju športa prinašata turizem in okolje, kar seveda velja tudi obratno.

Šport, turizem in okolje, je nosilna tema letošnjega, že 15. kongresa športa za vse, kjer je seveda dostopnost do športne infrastrukture na lokalni ravni pomemben segment ustvarjanja pogojev za zdrav življenjeski slog s športom in gibanjem. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je tako ob otvoritvi letošnjega kongresa podpisal 2-letno pogodbo s Skupino SIJ, SIJ Acroni, Pumptrack Slovenija in družbo Crew BATT, s katero bodo partnerji do konca leta 2022 slovenskim občinam pomagali postaviti 5 novih trajnostnih grbinastih poligonov iz žlindre.

Organizatorji so nosilno temo »Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja« v luči aktualnih razmer obogatili z okroglo mizo in delavnicami o športu v času epidemije, kjer so opozorili na negativne posledice omejevanja gibanja ter iskali rešitve kako bi lahko v danih okoliščinah organizirali športno vadbo na način, da šport ne bi predstavljal žarišča okužb, ampak ponujal vse pozitivne učinke, ki jih predstavlja za posameznika in družbo.

Štirinajst strokovnjakov, ki delujejo na področju športnega turizma, je predstavilo svoja razmišljanja, strateške priložnosti, aktualne programe in prireditve ter primere dobrih praks, ki kažejo dobre rezultate skega sodelovanja. Slovenija ima razvito strategijo športnega turizma, a pomembno bo še bolj sistematično povezovanje na lokalni ravni. Zagotovo pa je epidemije poglobila izzive, s katerimi se bo potrebno soočiti v prihodnje.

Po pričakovanjih se je precej burna razprava odvijala v spletnih dvoranah, katerih tema je bila us šport na valovih korone. 176 predstavnikov športnih organizacij je sodelovalo v razmišljanjih o aktualnih ukrepi preprečevanja širjenja 2. vala COVID izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ. Ponovno so opozorili na negativne posledice, ki jih prinaša omejevanje, ter na pomen gibanja za ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja posameznika in populacije, vzdrževanja produktivnosti dela, kakovostnega življenja in vzora, ka pri širjenju virusa. Športna stoka poziva Vlado RS, da pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki zadevajo šport, v strokovno skupino vključi tudi športne strokovnjake in poleg tveganj zaradi okoliščin upošteva tudi navedene vidike ter zaupa športni stroki, da sodeluje pri skladno s trenutnimi omejitvami proti širjenju virusa. Ob izboljšanju epidemiološke slike v državi in sproščanju ukrepov v državi, pa naj Vlada spodbuja gibalno udejstvovanje prebivalcev tudi s subvencijami in olajšavami za njihovo vključevanje v programe športne vadbe.