Ne zamudite vpisa v uradno evidenco športnikov

Za vse dejavnosti, ki so bile v letu 2020 izbrane na javnem razpisu za šport Mestne občine Ljubljana, za obdobje 2020 do 2022, in je predmet sofinanciranja dejavnost vadbe in tekmovanj športnikov (programi 1.4., 2.1.1., 2.2.1. in 1.5.), bo za leto 2021 potrebno aktualizirati podatke o športnikih.

Zaradi spreminjanja evidenc registriranih športnikov bodo, za vse v vlogi oddane dejavnosti, aktualni podatki o registriranih športnikih pridobljeni neposredno iz uradne evidence športnikov. To bo podlaga za izračun in dodelitev pripadajoče višine sredstev za sofinanciranje dejavnosti v letu 2021.

Uradna evidenca športnikov je objavljena na spletni strani www.olympic.si.

Oddelek za šport pri MOL predlaga, da že pred objavo javnega poziva za potrditev izvajanja dejavnosti v letu 2021, preverite v evidenci, če so vpisani vsi vaši športniki. V primeru, da kakšnega izmed športnikov ni v evidenci, je sedaj skrajni čas, da se ga vpiše. V kolikor manjka športnik, se
obrnite na nacionalno panožno zvezo oziroma Olimpijski komite Slovenije, da se napaka čim prej odpravi.

V kolikor športnik ne bo vpisan v evidenco do dne zaključka javnega poziva, se ne bo mogel upoštevati pri sofinanciranju dejavnosti za leto 2021.