Podcast Uršule Majcen: dr. Janko Strel

V tem obdobju se je ustvarila »koronska« generacija. Vse raziskave in način življenja bodo namreč čez leta pokazali na raznovrstne primanjkljaje, tudi v kakovosti zdravja. »Odločevalci kažejo slab odnos do stroke in znanosti,« je prepričan oče športno vzgojnega kartona, zasl. prof. dr. Janko Strel, ki spregovori tudi o komercialnem športu, kot edini delujoči stvari. Ljudje, na splošno, namreč nimamo nobene resne vrednosti. Ustvarja se navidezni svet blagostanja in užitka, ob tem pa se komaj zavedamo, da propadamo.

Oglejte in pooslušajte na www.youtube.com.