Varovanje osebnih podatkov v društvih in zavodih

Ali veste:

– Kaj je Uredba GDPR in ključne novosti, ki jih je prinesla?
– Kako dolgo in kje hraniti liste prisotnosti in druge listine, ki vsebujejo osebne podatke?
– Kateri so občutljivi osebni podatki?
– Kaj napisati na liste prisotnosti, da bo “GDPR korektno”?
– Kaj z udeleženci, ki ne želijo biti podpisani na skupni listi?
– Koga in kje smemo fotografirati?
– Kako sestaviti pravilnik o varovanju osebnih podatkov v vaši organizaciji …

O tem in o drugih izzivih, s katerimi se srečujete na področju varovanja osebnih podatkov se bomo pogovarjali na delavnici. Dobili pa boste tudi konkretne primere list prisotnosti in drugih ustreznih obrazcev.

Delavnica bo potekala na ZOOM-u in sicer v četrtek, 12. 11. 2020 ob 18.00.

Podrobnosti so na www.sticisce-sredisce.si.