Rok za prijavo na javna razpisa FŠO je podaljšan!

Fundacija za šport je podaljšala rok za prijave na javna razpisa za leto 2021. Športna društva, občinske in nacionalne panožne športne zveze ter druge organizacije, ki delujejo na področju športa oz. izvajajo investicije na področju športne infrastrukture, lahko svoje vloge oddajo do 7. decembra 2020.

Za leto 2021 bo FŠO namenila 9,5 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje koledarsko leto. Od razpisanih sredstev bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za šport v naravi in sicer v triletnem obdobju (2021-2023). Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7.125.000 eur.

Pogoje za prijavo, razpisno dokumentacijo in razpisne spletne obrazce dobite na www.fundacijazasport.org.