COVID – 19 in področje športne rekreacije!

Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z dne 23. 10.2020 v 4. točki 2. člena navaja, da so dovoljene tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.

Še vedno je torej aktualen Odlok o začasnih imejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (objavljen 20. 10. 2020), ki v tretji točki 2. člena odloka navaja: “športna rekreativna dejavnost je dovoljena, če so udeleženci člani istega gospodinjstva, pri individualnih športih ter pri športih z največ 6 udeleženci, če je pri vadbi mogoče neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 m medsebojne razdalje.

Individualni treningi oziroma treningi s člani istega gospodinjstva, se na področju športne rekreacije še vedno lahko izvajajo. (vir: Fitnes zveza Slovenije)