Predlogi ukrepov OKS – ZŠZ za omilitev posledic epidemije na področju športa

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je na ministrico dr. Simono Kustec naslovil dopis s predlogom ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6) na področju športa.

Opozoril je na izpad organiziranega rekreativnega športa, kar je širši družbeni problem, saj je športna vadba pomembna naložba v naše zdravje, prav tako pa je tudi vrhunski šport postavljen pred velik izziv ustreznega razvoja in mednarodne konkurenčnost.

Zavzel se je za sprejetje ukrepov, ki bodo zagotovili sredstva za delovanje športnih organizacij ter v čim večji meri ohranili oziroma povrnili obstoječe vire prihodkov, kar bo pripomoglo k vsaj delni povrnitvi slovenskega športa v stanje pred epidemijo.

V dopisu so podrobno zapisani sledeči ukrepi:

  1. Za kategorizirane športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez,  je testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) brezplačno.
  2. Ukrepi za sponzoriranje športa.
  3. Oprostitev plačila najemnin športnih objektov in povračilo izpada zaprtja športih objektov.
  4. Subvencioniranje nakupa zaščitnih sredstev (maske, razkužila).
  5. (So)financiranje kadra za izvajanje preventivnih ukrepov širjenja koronavirusa.

Dodatno je še izpostavil, da je pomembno, da so poleg predlaganih ukrepov za šport, do vseh ukrepov za povračilo izplačanega nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za zaposlene ter finančno pomoč samozaposlenim upravičeni tudi delujočim v športnih organizacijah.

Celotno besedilo dopisa preberite na www.olympic.si.