Razpis nagrad Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2020.

Prejemniki so lahko: amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja.

Časovno obdobje: 
– nagrado za izjemen športni dosežek se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,
– nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.

Podeljene bodo največ štiri (4) nagrade.

Pobudo za podelitev nagrad: podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

Podroben razpis je objavljen na www.ljubljana.si.

Slovesna podelitev nagrad bo predvidoma konec novembra 2020.