Izvajanje dejavnosti letnega programa športa v zaprtih šolskih športnih objektih (19.10.2020)

Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana nam je poslal pregled vadbenih dejavnosti registriranih športnikov, ki se lahko izvajajo v zaprtih šolskih športnih objektih in dodal naslednjo obrazložitev:

“Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje znanost in šport št. 6030-1/2020/77 z dne 15.10.2020, je v zaprtih šolskih športnih objektih dovoljeno le izvajanje športnih tekmovanj in treningov registriranih športnikov v starostni kategoriji »mlajših članov« in »članov«, vključenih v športne klube. Na podlagi zapisanega določila vam posredujemo pregled vadbenih skupin, ki lahko vadijo v posameznih zaprtih športnih objektih osnovnih šol.”