Obrazložitev ukrepov COVID – 19

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Obrazložitev odloka:

Fitnes in druge športno rekreacijske dejavnosti so urejene v 2. in 3.a členu odloka z dne 15. 10. 2020 in sicer kot sledi:

2 člen:

(8.točka) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

(9.točka) Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Izredne razmere -rdeča cona

 1. točka 3.a člena odloka

Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odstavek 2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na

100 000 prebivalcev, veljajo naslednje omejitve oziroma prepovedi: ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano.

Obrazložitev: V kolikor je vaš fitnes ali rekreacijski center v okolju, kjer je oz. bo ugotovljeno, da je na novo okuženih v zadnjih 14 dni več kot 140 na

100 000 prebivalcev (rdeča cona), potem je do izboljšanja epidemiološke slike v vaši regiji prepovedano ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih.

Po izboljšanju epidemiološke slike veljata 8. in 9. točka 2. člena odloka (glej zgoraj): izvajanje fitnes storitev – 1 oseba na 20m2 (ne glede na to ali se izvajajo individualni ali skupinski treningi).

Prve uradne podatke o številu okuženih po regijah bo objavil NIJZ na svoji spletni strani jutri, zato v primeru t.i. rdeče cone v vašem okolju, za vas velja prepoved izvajanja storitev od sobote, 16. 10. 2020 dalje. 

NIJZ bo aktualne podatke objavljal vsakih 7 dni.

O D L O K o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ki se navezuje na obveznost nošenja zaščitnih mask.

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

(1) Ne glede na 2. člen tega odloka se ta odlok ne uporablja za:

5. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

Uporaba zaščitne maske v odprtih prostorih v primeru izvajanja individualnih športnih vadb, ni potrebna ob pogoju, če je zagotovljena varnostna razdalja najmanj 3m.