Poziv za prostovoljske plakete Državnega sveta

Na spletnih straneh Državnega sveta Republike Slovenije je bil 13. oktobra objavljen poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2020.

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo namreč v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v ponedeljek, 7. decembra 2020, ob 11.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4.

Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela. Zveze društev ali krovne organizacije, organizirane na območju celotne Slovenije, lahko predložijo le en predlog, ki naj bo usklajen v sklopu zveze.

Podrobnosti so na www.ds-rs.si.

Predloge pošljite najkasneje do petka, 6. novembra 2020.