Priporočila za preprečevanje okužb s korovnavirusom pri uporabi notranjih športnih objektov in površin