Brezplačna predstavitvena delavnica za pridobitev certifikata kakovosti SIQ-NVO

Nacionalni program športa v RS 2014-2023 v členu, ki opredeljuje delovanje športnih organizacij, določa tudi nekatere cilje, ki so povezani s povečanjem kakovosti programov športnih društev. Tem ciljem sledimo tudi na Športni zvezi Ljubljane. Pomemben del naših prizadevanj je namenjen pomoči društvom in klubom na področjih, ki jim lahko zagotavljajo poslovno konkurenčnost.

V sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), v šport prvi pri nas uvajamo standard kakovosti za društva – certifikat SIQ-NVO, ki temelji standardu ISO 9001:2008.

Pridobljen certifikat je dokument, s katerim izkazujete svoje reference na razpisih, pri pridobivanju novih donatorskih in sponzorskih sredstev, ter z njim že obstoječim podpornikom pokaže, da sta bila preteklo zaupanje in podpora upravičena.

Športna zveza Ljubljane je certifikat SIQ-NVO, kot prva športna organizacija v Ljubljani in Sloveniji, pridobila 23. junija 2020. Vabimo vas, da ga pridobi tudi vaše društvo.

Za lažjo odločitev, vas vabimo na brezplačno predstavitveno delavnico pridobitve certifikata, ki bo potekala v sredo, 7. oktobra od 16.30 – 19.00, na galeriji Športnega centra Triglav.

Na delavnici boste prejeli podrobnejše informacije o certifikatu in kako le ta spodbuja k objektivni in sistematični presoji delovanja in opredelitvi ciljev, ki dolgoročno vodijo k boljšim storitvam in s tem v razvoj vaše organizacije.

Zaradi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji iz dne, 09.07.2020 in upoštevanja vseh priporočil NIJZ, je število mest na delavnici omejeno, zato pohitite s prijavo.

Prijavite se preko e-pošte info@szlj.si. V prijavi navedite ime in priimek predstavnika kluba/društva, ki se bo delavnice udeležil. Prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. oktobra.