Usposabljanje strokovnih delavcev v športni rekreaciji

Odprt je razpis za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, ki ga organizira OKS-ZŠZ. Na dogodek bo sprejetih trideset kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila.

Program, z uspešno zaključenim usposabljanjem, posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.

Rok za prijavo je ponedeljek, 16. november, podrobno pa si pogoje preberite na www.olympic.si.