Razpis za športne štipendije

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS, na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021

ROK ZA ODDAJO VLOGE: najkasneje do 5. 10. 2020, 23:59

Upošteva se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum oddaje na kuverti).

Podrobnosti so objavljene tudi na :www.olympic.si.