Študij na programu Management v športu

Na Oddelku za šport si Mestne občine Ljubljajna si prizadevajo, da bi v športnih organizacijah povečali znanje ne samo na strokovnem področju ampak tudi na strokovno organizacijskem. Zato obstoječe in bodoče strokovne delavce v športu spodbujajo k dodatnem izobraževanju ter usposabljanju. Prav to nudi tudi Ekonomska fakulteta v Ljubljani, ki vabi k vpisu v študijski program Managementa v športu:

“Je vaša želja postati uspešen manager ali managerka v športni organizaciji? Si želite osvojiti najnovejša znanja in spretnosti na področjih, kot so management, trženje in financiranje v športu?

Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju najtežjih managerskih izzivov v poslovni praksi (ne nujno samo v športnih organizacijah, pač pa tudi širše v poslovni praksi).”

Za več informacij o magistrskem programu Management v športu obiščite spletno stran www.ef.uni-lj.si.

Prijava poteka preko enotnega visokošolskega sistema EVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ (rok za to je torek, 15.9.2020), natisnjeno prijavo in zahtevane priloge k prijavi pa morate oddati tudi na Ekonomski fakulteti, Službi za študijske zadeve, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana (rok za to pa je sreda, 16.9.2020, do 12. ure).