V kratkem bo objavljen razpis za športne štipendije

Projekt športnih štipendij pri Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez predstavlja sistemsko podporo športnikom, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom z namenom doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Glavni cilj projekta je zagotoviti mladim športnikom dodaten vir mesečnega dohodka, z namenom dodatne motivacije za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in pridobitev izobrazbe ter na splošno z dobrim zgledom postaviti življenjske stebre za vsakega posameznika.

Ciljna skupina so perspektivni športniki, ki so v Pogojih, pravilih in merilih za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS evidentirani v perspektivnem razredu in ki dosegajo ustrezne rezultate na mednarodnih tekmovanjih v mladinskih starostnih kategorijah, kategorijah mlajših članov ali v absolutni kategoriji.

Poleg perspektivnih športnikov so v projekt vključeni tudi vrhunski športniki, usmerjeni v program vrhunskih športnih rezultatov, evidentirani v olimpijskem, svetovnem in v mednarodnem razredu kategorizacije.

Starostna struktura prejemnikov športnih štipendij je med 15. in 26. letom, v času pred in že na pragu vrhunske športne kariere. 

Olimpijski komite Slovenije bo razpis za športne štipendije objavil v prihodnjih dneh, zato predlagamo vaši pozornost.