Dan slovenskega golfa

V nedeljo, 30. avgusta bo na slovenskih golf igriščih potekal družabni promocijski dogodek, katerega namen je približati golf vsem, ki bi se s to igro želeli spoznati. Aktivnosti bodo potekale na večini igrišč, tudi na ljubljanskem golf igrišču Trnovo (Golf Trnovo, Cesta dveh cesarjev, 1000 Ljubljana, tel.: 051 366 690) in v bližnjem Smledniku (Golf igrišče Cubo golf Ljubljana, Smlednik 200, 1216 Smlednik, tel.: 041 903 555):

 • Informativna predstavitev igre na vadiščih golf igrišč pod vodstvom strokovnih delavcev
  Za udeležbo na izbranem igrišču, negolfisti vpišite svoje podatke v spodnjo prijavnico in izberite lokacijo ter uro, ob kateri bi na igrišču začeli s predstavitvijo. Predstavitev v skupinah bo trajala predvidoma 45-60 minut. Na igrišče pridite vsaj 20 minut pred začetkom, da bodo predstavitve potekale čim bolj tekoče. Informativna predstavitev je za prijavljene negolfiste brezplačna. 
   
 • Družabni golf turnir v parih na 9 luknjah (v paru igrata golfist + negolfist)
  Za udeležbo na turnirju golfisti (aktivni člani slovenskega golf kluba) na recepcijah izbranega golf igrišča prijavijo sebe in negolfista s katerim bodo igrali družabni turnir. Format igre je prilagojen, tako da golfist igra do zelenice, negolfist pa mora luknjo zaključiti s patanjem. Več informacij najdete v razpisih objavljenih pri vsakem turnirju posameznega golf igrišča na golfportalu. Za prijavo parov na turnir, so igrišča pripravila promocijsko ceno za udeležbo.
   
 • Kulinarična ponudba za obiskovalce
  Na golf igriščih boste po ali pred aktivnostmi lahko posedeli na 19.luknji in si glede na ponudbo posameznega igrišča privoščili vse, kar bodo posebej za ta dan pripravili.