Nova knjiga: Šport in pravo

Knjiga Šport in pravo omogoča boljši vpogled v pravila in dileme pravnega področja športa, ki v družbi pridobiva vse večjo težo. Od izida zadnje knjige je minilo že več kot deset let. Športna panoga pa se hitro razvija in s tem tudi športno pravo.

Knjiga ima enajst vsebinskih sklopov, vsakega od njih je prispeval avtor z najvišjimi referencami z izbranega področja. 

Delo je znanstvena monografija, katere avtorji imajo tako teoretične kot praktične izkušnje s področja športa, zato je namenjeno odvetnikom, agentom, pravnikom v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s trženjem športa, pravnikom v športnih organizacijah, sodnikom, arbitrom ter seveda tudi študentom različnih usmeritev in stopenj.

Knjigo naročite na strani www.uradni-list.si.